Els ERTOS com a eina d’ajut a les empreses i salvaguarda dels llocs de treball

Els ERTOS com a eina d’ajut a les empreses i salvaguarda dels llocs de treball

La darrera setmana va entrar en vigor la Llei 05/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Una de les mesures que ha afectat frontalment el teixit laboral del país, han estat els denominats ERTOS.

Moltes empreses i comerços no han tingut cap més opció que acollir-se a aquesta mesura, per a poder garantir els llocs de treball i la continuïtat del seu negoci, a causa del tancament obligatori de la seva activitat (o bé règim de guàrdia). Fins i tot, s’hi han hagut d’acollir algunes activitats legalment obertes/operatives i que tanmateix, han vist disminuïda molt ostensiblement la facturació del seu negoci (en més del 50% respecte a l’abril de l’exercici precedent).

Així doncs, molts comerços ja han procedit a sol·licitar suspensions dels contractes laborals o reduccions de jornada, per a gairebé tots els seus assalariats. Però, i si hem presentat un ERTO tenint en compte la situació actual i d’aquí unes setmanes m’autoritzen a obrir i necessito més personal per poder exercir l’activitat? Puc modificar unilateralment els ERTO actualment aplicats?

La resposta és si, un cop hem sol·licitat l’aplicació d’un ERTO, el Departament d’Ocupació i Treball ens facilitarà una clau d’accés al nostre expedient i per consegüent, podrem modificar-lo segons la necessitat adjuntant la informació que sigui necessària per a cada cas. Encara és d’hora per disposar del referit accés, ja que el departament esmentat està treballant per poder fer-ho viable en les properes setmanes. Tots aquests canvis s’hauran d’argumentar degudament, de forma detallada tot precisant-ne les raons que els motiven.

És molt important constatar que realitzar aquest tipus de canvi no pot implicar sancions sempre que no es cometi frau. Tanmateix, dites modificacions, degudament acreditades no generaran cap perjudici a la societat o comerç, ja que s’entendran promogudes per raons de necessitat. Aquesta mesura s’ha implementat per donar suport als empresaris i no pas per causar cap perjudici sempre que es realitzi amb responsabilitat i consciència.

Aprofitem per fer un recordatori a totes les empreses o comerços que s’han acollit a dits ERTOS, que l’administració publica té dret a la revisió dels mateixos durant un període de tres anys.

 

Sheila Fernández

Comptable