Mesures excepcionals compreses a la nova Llei 1/2021

Mesures excepcionals compreses a la nova Llei 1/2021

Davant l’escenari de profundes incerteses del nostre teixit econòmic, ens seguim preguntant com sobreviure a aquesta crisis sanitària que ens va colpejar fa gairebé 1 any i que encara ens persegueix impedint-nos tornar a la normalitat en les nostres vides i negocis. En aquesta tessitura, l’executiu ha hagut de prendre mesures de contingència a nivell legislatiu per tal de pal·liar els devastadors efectes sobre la nostra economia. 

La Primera Llei Òmnibus, la Llei 3/2020 de 23 de març del  2020, va ser necessària per a la aplicació de les inicials mesures excepcionals i urgents per fer front a la situació d’emergència sanitària causada pel la pandèmia COVID-19. Mesures que es van aplicar en els àmbits laboral, social, econòmic i sanitari, d’acord amb principis de solidaritat i de coresponsabilitat per tal que la pandèmia castigués el menys possible a aquells negocis i activitats que rebessin una major afectació, prevenient també ajudes en diferents àmbits (crèdits tous, reduccions en les cotitzacions, reduccions de lloguers, etc.)

Tenint en compte que aquesta Primera Llei era limitada en el temps, va haver la necessitat d’aprovar una Segona Llei Òmnibus, la Llei 5/2020 del 18 d’abril del 2020, degut a l’extensió de la situació d’emergència sanitària. Aquesta segona Llei regulà per primera vegada en el nostre ordenament jurídic, la Suspensió Temporal de Contracte de Treball (STCT) i la Reducció de la Jornada Laboral (RJL), amb la finalitat de salvaguardar els contractes de treball i evitar la destrucció del nostre teixit productiu. 

La persistència d’aquesta situació d’emergència, ha requerit adoptar recentment noves mesures, especialment després del rebrot del virus a partir de la tardor de 2020. Aquestes s’han materialitzat, amb l’aprovació de la Llei 16/2020 del 4 de desembre del 2020. Aquesta llei s’aplicarà fins que govern decreti el fi de la crisi sanitària, i en qualsevol cas, fins 30 de juny del 2021 com a mínim. 

L’Expedient Regulador Temporal d’Ocupació (ERTO), és el mecanisme més sol·licitat pels nostres empresaris degut a la suspensió de la seva activitat econòmica o a la davallada significativa en la xifra d’afers que posa en perill la viabilitat futura del seu negoci.

El Govern ha hagut d’adaptar-se a les necessitats actuals del teixit empresarial per a flexibilitzar determinats requisits aplicables a la sol·licitud de l’STCT/RJL per aquest any 2021, modificant la citada Llei 16/2020 mitjançant el Decret 4/2021 del 7 de gener del 2021 amb respectiva correcció d’errata del 8 de gener del 2021, pel que fa a les activitats afectades per mesures adoptades per les autoritats dels països veïns, ampliant la relació d’empreses que s’hi poden acollir, i quina qualificació resta en vigor fins al 31 de gener del 2021.

Aquest mateix dimarts, dia 16 de febrer del 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la Llei 1/2021 de modificació de la Llei 16/2020. Aquesta Llei faculta a l’executiu a determinar el percentatge màxim de persones assalariades d’una empresa que poden afectar-se a l’STCT/RJL, exceptuant les empreses tancades obligatòriament i les que tinguin menys de 10 persones assalariades en plantilla. De cara a facilitar els tràmits de l’STCT/RJL, el Govern ha decretat la prolongació automàtica de la seva vigència als autoritzats amb anterioritat, expressament o tàcitament. Les empreses que vulguin acollir-se a la suspensió temporal del contracte de treball o reducció de jornada de treball a partir del mes de febrer ho podran fer amb retroactivitat a partir de l’1 de febrer del 2021, entre l’entrada en vigor d’aquesta Llei i els 5 dies posteriors a la publicació al BOPA. 

Tanmateix, es preveu que s’exoneri de presentar documentació econòmica per les sol·licituds d’ampliació de STCT/RJL per empreses pertanyents a sectors específics o amb impediments particulars en el seu negoci. Altrament, es redueix de 30 a 15 dies naturals  el termini per a l’obtenció de resolució favorable per a presentar una sol·licitud d’ampliació.

No obstant el descrit, el Govern pot Decretar la modificació d’aquestes mesures excepcionals en funció de l’evolució de la situació d’emergència sanitària, i acordar el seu aixecament quan les circumstàncies ho permetin.

 

Joana Lopes