Nou tràmit per la presentació dels comptes anuals al dipòsit de comptes

Nou tràmit per la presentació dels comptes anuals al dipòsit de comptes

El passat mes de juny el M. I. Govern d’Andorra anunciava canvis en la presentació dels comptes anuals. Aquests canvis tindrien la finalitat de maximitzar l’eficiència de l’administració i, amb la nova presentació s’optimitzaria també la gestió i la informació sol·licitada. Tot en un sol tràmit

El que resulta interessant d’aquesta novetat és que en un únic tràmit es poden presentar els comptes anuals, la declaració tributària i l’enquesta d’activitats econòmiques.


L’avantatge principal de fer la presentació complerta en un sol tràmit passa per evitar els tràmits duplicats, apart de simplificar els mateixos, minimitzant els costos de l’administració publica i utilitzant les noves eines ofertes pel M. I Govern.


Aquests canvis afecten a tots els empresaris, siguin persona física (autònom) o persona jurídica (societat).

En qualsevol dels dos casos, la situació passarà a ser la següent:


  • Amb una xifra d’ingressos de 0,00€ a 6.000.000 s’haurà de presentar el model bàsic (model abreujat) + la memòria + la liquidació d’impostos (IRPF o IS segons el cas).

  • Amb una xifra d’ingressos de més de 6.000.000 s’haurà de presentar el model normal + memòria + la liquidació d’impostos (IRPF o IS segons el cas).

Fent un únic tràmit estaríem presentant una declaració única conjunta amb tota la informació relativa al comerç o societat.

 

Aquesta iniciativa del M.I. Govern implica, a títol de resum, els següents avantatges:


  • L’estalvi en costos administratius que poden arribar als 120.000€ anuals.

  • Requeriments d’informació normalitzada per a optimitzar el seu tractament.

  • Reducció de la informació demanada, ja que en el cas de la memòria abreujada es passaria a demanar informació en 39 apartats enlloc dels 80 existents fins ara. S’elimina també l’estat de canvis del patrimoni net en el model bàsic igual que l’enquesta d’activitats econòmiques. En el cas de les persones físiques s’elimina el formulari 300 de l’IRPF.

 

  • Una reducció de costos pels empresaris.

 

  • En el cas de la informació estadística, es disposarà d’una major capacitat d’anàlisi.

Per finalitzar, recordeu que el proper any 2022, en el qual s’hauran de presentar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2021 s’hauran de presentar en un únic tràmit que s’efectuarà directament a través del nou portal tributari.