Serveis

Serveis Comptables

El nostre major actiu és l’acompanyament integral del client a l’efecte de poder facilitar l’emplenament de les seves obligacions formals així com el seguiment actiu per part d’economistes, comptables i fiscalistes de primer nivell.

El nostre equip professional ofereix solucions a totes aquelles companyies que contemplin externalitzar les seves necessitats comptables i financeres, així com l’ompliment de totes les seves obligacions formals de la mà dún equip altament qualificat.

Especialitats

Gestió comptable

A Augé Accountants tenim per missió oferir un servei de primer ordre que doni resposta a totes les necessitats dels nostres clients. Oferim solucions a empreses que hagin previst externalitzar els seus processos comptables i financers.

VEURE MÉS

 • Gestió contable – Registre dels assentaments comptables

  Oferim el servei integral de registre d’assentaments i moviments comptables, d’acord amb el Pla General Comptable Andorrà.

 • Gestió comptable – Elaboració i dipòsit de comptes anuals

  El Pla General Comptable Andorrà exigeix que les empreses presentin els seus comptes anuals entre el dia de finalització de l’exercici econòmic i el 31 de juliol de l’exercici subsegüent. Així mateix, en funció del volum de facturació cal presentar les declaracions periòdiques d’impostos indirectes meritats.

   

  El nostre equip de professionals s’encarrega d’elaborar i dipositar els comptes anuals davant dels òrgans competents.

Assessorament comptable

Oferim assessorament i planificació global en la qualificació de partides comptables a efectes de maximitzar el valor comptable de la societat. També us assessorem en la implementació d’estratègies empresarials que permetin optimitzar la càrrega fiscal dels diferents impostos.

VEURE MÉS

 • Assessorament comptable – Interpretació d’estàndards comptables

  Avui dia les empreses operen en mercats molt més amplis, i les seves transaccions són cada vegada més complexes. És per això que, per poder operar en mercats internacionals i treballar amb transaccions globals, les companyies han de recórrer a diferents estàndards comptables.

   

  L’equip d’Augé Accountants assessora en la interpretació i aplicació dels nous estàndards comptables, conseqüència de les múltiples actualitzacions del Pla General Comptable Andorrà.

 • Assessorament comptable – Elaboració i dipòsit de comptes anuals

  Els controls comptables són mètodes i procediments que ajuden la companyia a garantir l’exactitud i validesa dels seus estats financers. Així mateix, davant l’exigència cada cop més estricta de transparència i responsabilitat dels administradors i directius, les companyies necessiten complir rigorosament amb els estàndards a què estan subjectes.

   

  Uns controls interns adequats de la informació financera permeten donar resposta satisfactòria a aquests requeriments. D’altra banda, la planificació comptable que duen a terme els nostres professionals garanteix que la realitat de l’empresa quedi fidelment reflectida, i fins i tot permet maximitzar-ne el valor comptable en aquells casos en què la llei ho permet.

   

  Augé Accountants proporciona assessorament comptable en transaccions i suport tècnic comptable, tant en l’adopció de nous estàndards com en la preparació d’una transacció de fusió i adquisició. Aportem estructures de report per a hòldings, i assessorem sobre l’impacte comptable i fiscal en reestructuracions societàries.

Corporate reporting

D’acord amb la legislació mercantil, fiscal i comptable, els estàndards de transparència ofereixen una visió clara i concisa de la situació financera de la societat. En aquest sentit, els nostres professionals ajuden el client a confeccionar informes financers que puguin reflectir fidedignament la imatge real de l’empresa davant els socis i inversors potencials.

VEURE MÉS

 • Corporate reporting – Reporting financier

  Una correcta gestió empresarial exigeix la instauració d’un informe periòdic intern. Aquest reporting permet oferir una visió real i actualitzada de l’estat financer de la companyia. Un detallado control financiero permite a los grupos empresariales llevar a cabo una adecuada planificación y optimizar sus oportunidades. Un control financer detallat permet als grups empresarials dur a terme una planificació adequada i optimitzar les seves oportunitats.

 • Corporate reporting – Due diligence

  El nostre coneixement dels mètodes de valoració comptable ens permet oferir serveis de taxació i estimació de viabilitat de projectes empresarials. Així mateix, i com a valor afegit, analitzem totes les alternatives possibles a fi de determinar l’escenari més adequat a efectes legals, fiscals i patrimonials.

Compliment normatiu

Informem el client sobre les bones pràctiques exigides per la nostra legislació i aportem la nostra dilatada experiència en matèria de compliance. Establim plans de viabilitat del compliment normatiu partint de la tipologia d’operativa, valorant les possibles contingències fiscals i les limitacions en l’àmbit bancari.

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al següent correu electrònic: administracio@augeaccountants.com o contactar-nos via whatsapp (Tel:+376 33 33 76).