Serveis

Serveis Fiscals

Augé Accountants entén que la pedra angular en el nostre assessorament ha de ser la qualitat dels nostres serveis.

Pel que ens focalitzem en aportar als nostres clients valor afegit en tota la nostra pràctica diària mitjançant un seguiment continu i un anàlisi de l’evolució de les empreses amb l’objectiu de poder-nos anticipar a possibles contingències i oferir solucions a mida.

Especialitats

Confecció i presentació de declaracions tributàries

Elaborem i presentem les declaracions tributàries, periòdiques i anuals, com per exemple l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost de societats, l’impost general indirecte o l’impost sobre la renda dels no residents.

VEURE MÉS

Així mateix, davant la complexitat de les operacions transfrontereres que involucren diversos operadors econòmics, prestem assessorament especialitzat en matèria de tributació indirecta i, en particular, operacions interiors amb inversió del subjecte passiu, anàlisi a efectes d’aquest impost a les regles de localització de les operacions, règim d’operacions intracomunitàries i operacions d’exportació i importació. També ens encarreguem del seguiment i control dels règims de deduccions i el càlcul de prorrates.

Conscients de la importància creixent del comerç exterior, ens dediquem també a la conciliació de l’estratègia duanera de l’empresa amb la seva estratègia fiscal global a efectes de detectar l’operativa tributària òptima en funció de l’activitat comercial.

Assessorament fiscal recurrent

Augé Accountants ofereix als seus clients l’assistència i l’assessorament necessaris i els dóna suport en totes aquelles qüestions fiscals que puguin plantejar-se en el dia a dia de les seves activitats econòmiques. Prestem especial atenció a totes les consultes plantejades i oferim un assessorament tècnic preventiu que permet als nostres clients protegir-se davant de qualsevol contingència i aprofitar les diferents vies d’optimització fiscal; això repercuteix ineludiblement en benefici dels nostres clients.

VEURE MÉS

El nostre equip de professionals entén que la pedra angular del nostre assessorament ha de ser la qualitat dels nostres serveis. Per això ens enfoquem en aportar valor afegit als nostres clients en la pràctica diària mitjançant el seguiment continu i l’anàlisi de l’evolució de les empreses amb l’objectiu de poder anticipar-nos i oferir solucions a mida.

 

Som especialistes en l’assessorament i la planificació estratègica, els serveis d’optimització fiscal i els processos d’auditoria fiscal (due diligence), així com en l’assistència de processos de gestió, inspecció, litigis i procediments contenciosos-tributaris.

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al següent correu electrònic: administracio@augeaccountants.com o contactar-nos via whatsapp (Tel:+376 33 33 76).