Serveis

Serveis Laborals

L’experiència i especialització del nostre equip professional permet un excel·lent assessorament perfectament adaptat a les vicissituds de cada realitat i estructura empresarial.

Comptem amb una àmplia experiència en la confecció de contractes laborals pel que ens adaptem a les necessitats del client introduint aquelles clàusules que siguin pertinents per a descriure la relació laboral amb la màxima exactitud i acotar-al al més estricte compliment normatiu.

Especialitats

Contractació laboral

Augé Accountants orienta el client en totes les previsions legislatives que ha de tenir en compte com a empresari respecte dels seus empleats, i entre les quals destaquen les obligacions formals i els drets irrenunciables que han de ser respectats.

VEURE MÉS

L’experiència i especialització del nostre equip professional permet un excel·lent assessorament perfectament adaptat a les vicissituds de cada realitat i estructura empresarial.

 

Confeccionem, assessorem i revisem tot tipus de contractes laborals tenint en compte les particularitats de la relació laboral existent entre el treballador i l’empresari. Gràcies al suport de la nostra filial Augé Legal&Fiscal, podem prestar aquest servei amb la garantia i la supervisió d’advocats coneixedors de totes les modalitats contractuals existents al nostre territori. Addicionalment, fem un seguiment actiu de les condicions contractuals establertes per mantenir el client informat activament de totes aquelles qüestions que requereixin una atenció especial, evitant, d’aquesta manera, eventuals incompliments o irregularitats.

 

Gràcies a la nostra àmplia experiència en la confecció de contractes laborals, podem adaptar els nostres models de base amb aquelles clàusules que siguin pertinents per descriure la relació laboral amb la màxima exactitud i delimitar-la segons el compliment normatiu més estricte.

Gestió Laboral

Estem constantment pendents de la realitat de la vida empresarial per poder tutelar el compliment de les previsions d’altes i baixes de la seguretat social de les plantilles dels nostres clients. Elaborem mensualment tots els butlletins de salari i les cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per facilitar a l’empresari tasques de caràcter administratiu, però que requereixen d’una supervisió constant.

VEURE MÉS

Així mateix, els nostres professionals, amb el suport de l’equip legal, estan especialitzats en el càlcul de liquidacions i quitances quan les relacions laborals es resolen per una causa concreta.

 

A més, estudiem els resultats d’explotació de l’empresa en els seus primers anys d’activitat i contemplem totes aquelles previsions legals que permeten als nostres clients reduir considerablement les seves quotes de cotització com a autònoms.

Alta direcció

La relació laboral del personal d’Alta Direcció té certes particularitats i està sotmesa a un règim de caràcter especial en la nostra legislació. Per aquest motiu, i molt més enllà d’elements com l’existència del càrrec d’administrador o de conseller d’una societat, els elements contractuals vinculats a càrrecs directius han de trobar-se perfectament adaptats als requisits previstos per la normativa del Principat.

VEURE MÉS

Resulta evident que el personal d’alta direcció exerceix funcions executives, però manté un estret vincle de confiança amb l’empresari, per tant, aspectes com el salari mínim es troben clarament delimitats pel Codi Nacional d’Ocupació del nostre país.

 

El nostre equip tracta amb empresaris de moltes nacionalitats diferents que han instal·lat els seus centres de direcció efectiva a Andorra, i sap quins elements cal tenir en compte en la regulació de la relació i l’extinció contractual amb l’empresari en relació amb el personal que opera amb un alt nivell d’autonomia i de plena responsabilitat.

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al següent correu electrònic: administracio@augeaccountants.com o contactar-nos via whatsapp (Tel:+376 33 33 76).