Assessorament comptable – Elaboració i dipòsit de comptes anuals

Assessorament comptable – Elaboració i dipòsit de comptes anuals

Els controls comptables són mètodes i procediments que ajuden la companyia a garantir l’exactitud i validesa dels seus estats financers. Així mateix, davant l’exigència cada cop més estricta de transparència i responsabilitat dels administradors i directius, les companyies necessiten complir rigorosament amb els estàndards a què estan subjectes.

 

Uns controls interns adequats de la informació financera permeten donar resposta satisfactòria a aquests requeriments. D’altra banda, la planificació comptable que duen a terme els nostres professionals garanteix que la realitat de l’empresa quedi fidelment reflectida, i fins i tot permet maximitzar-ne el valor comptable en aquells casos en què la llei ho permet.

 

Augé Accountants proporciona assessorament comptable en transaccions i suport tècnic comptable, tant en l’adopció de nous estàndards com en la preparació d’una transacció de fusió i adquisició. Aportem estructures de report per a hòldings, i assessorem sobre l’impacte comptable i fiscal en reestructuracions societàries.