Assessorament comptable – Interpretació d’estàndards comptables

Assessorament comptable – Interpretació d’estàndards comptables

Avui dia les empreses operen en mercats molt més amplis, i les seves transaccions són cada vegada més complexes. És per això que, per poder operar en mercats internacionals i treballar amb transaccions globals, les companyies han de recórrer a diferents estàndards comptables.

 

L’equip d’Augé Accountants assessora en la interpretació i aplicació dels nous estàndards comptables, conseqüència de les múltiples actualitzacions del Pla General Comptable Andorrà.