Corporate reporting – Due diligence

Corporate reporting – Due diligence

El nostre coneixement dels mètodes de valoració comptable ens permet oferir serveis de taxació i estimació de viabilitat de projectes empresarials. Així mateix, i com a valor afegit, analitzem totes les alternatives possibles a fi de determinar l’escenari més adequat a efectes legals, fiscals i patrimonials.