Gestió comptable – Elaboració i dipòsit de comptes anuals

Gestió comptable – Elaboració i dipòsit de comptes anuals

El Pla General Comptable Andorrà exigeix que les empreses presentin els seus comptes anuals entre el dia de finalització de l’exercici econòmic i el 31 de juliol de l’exercici subsegüent. Així mateix, en funció del volum de facturació cal presentar les declaracions periòdiques d’impostos indirectes meritats.

 

El nostre equip de professionals s’encarrega d’elaborar i dipositar els comptes anuals davant dels òrgans competents.